ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP 

 

Ondernemingsgegevens 

 

bvba Werk Woord

Ranonkel

Wakkerzeelsebaan 60, 3018 Wijgmaal

greet@ranonkel.be

0497342299

BTW: BE0497978433

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van Ranonkel biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ranonkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ranonkel aanvaard zijn.

 

Klanten kunnen ook diensten (cursus, naai-opdrachten), poppen en materiaal in de winkel kopen. Daar kan betaald worden met cash geld of kan een betaaltransactie via smartphone worden uitgevoerd. Voor aankoop cursussen gelden dezelfde herroepingsvoorwaarden als vermeld onder artikel 6. Bij een opdracht wordt mondeling - of indien de klant dit uitdrukkelijk vraagt, schriftelijk - overeen gekomen wat de verwachtingen van de klant zijn en hoe Ranonkel hieraan kan tegemoetkomen. Bij verkoop van materiaal of poppen vergewist de klant zich ter plaatse van de goede staat van zijn aankoop en kan hier later niet meer op terug komen.

 

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

De opgave van prijs op de website slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

Artikel 3: Aanbod online

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ranonkel niet. Ranonkel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ranonkel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. 

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ranonkel. Ranonkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

 

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De klant kan een cursus online aankopen en doorloopt daarvoor de voorgestelde procedure. Een aankoop geldt vanaf het moment dat de klant een bevestigingsmail met oplijsting van de gekochte cursus(sen) ontvangt.

De klant kan kiezen uit een betaling via paypall, creditkaart of bancontact.

 

Ranonkel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

 

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 

Ranonkel verbindt er zich toe - van zijn kant - de overeenkomst naar best vermogen uit te voeren.

 

 

Artikel 6: Herroepingsrecht cursus

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen in de webshop van Ranonkel.

 

Je inschrijving is definitief nadat het inschrijvingsgeld overgeschreven is op ons rekeningnummer IBAN: BE18 2300 6009 6065 - BIC:GEBABEBB08A met vermelding van uw naam en de benaming en stardatum van de cursus 

 

Mocht je door omstandigheden toch je inschrijving willen annuleren, dan kan dit aan volgende voorwaarden: 

* tot 3 weken voor aanvang van de cursus, te rekenen vanaf middernacht voorafgaand aan het begin van de cursus, heb je keuze uit 2 mogelijkheden:

- het betaalde bedrag wordt teruggestort op uw rekening met afhouding van 20%

- het betaalde bedrag wordt volledig overgezet op een waardebon die u wordt gemaild. Deze bon is 1 jaar geldig vanaf de datum vermeld op de bon.

* tot 2 weken voor aanvang van de cursus, te rekenen vanaf middernacht voorafgaand aan het begin van de cursus, heb je keuze uit 2 mogelijkheden:

- het betaalde bedrag wordt teruggestort op uw rekening met afhouding van 50%

- 75% van het betaalde bedrag wordt overgezet op een waardebon die u wordt gemaild. Deze bon is 1 jaar geldig vanaf de datum vermeld op de bon.

Latere annulaties worden niet terugbetaald. 

Ranonkel betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Ranonkel behoudt zich ten allen tijde het recht voor een workshop te annuleren wegens ziekte, overmacht of onvoldoende inschrijvingen (minder dan 3). Het ontvangen inschrijvingsgeld wordt op dat ogenblik volledig teruggestort. 

 

 

 

Artikel 7: Privacy website

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, bvba Werk Woord respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden (de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden).

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan bvba Werk WOord/Ranonkel, greet@ranonkel.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Greet Vermeire (greet@ranonkel.be) van bvba Werk Woord/Ranonkel

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

 

Ranonkel houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

 

 

Artikel 8: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

 

Het nalaten op gelijk welk moment door bvba Werk Woord/Ranonkel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

 

 

Artikel 10: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan [hier dient de onderneming zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende cursus herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.