Hoe inschrijven?

Behalve voor de maandelijks terugkerende cursussen (breicafe en naai-atelier) moet je inschrijven.

 

Een cursus gaat pas door als er minimum 4 mensen inschrijven. Je bent pas ingeschreven als je ook betaald hebt.

 

Inschrijven doe je door het verschuldigde bedrag te storten op IBAN BE18 2300 6009 6065 op naam van bvba Werk Woord, met vermelding van je naam en de cursus waarvoor je inschrijft. Als er een week voor de aanvang van de cursus minumum vier mensen hebben betaald, gaat de cursus door. Indien niet, betaal ik je het bedrag terug. 

 

Als je betaald hebt, stuur je best een mail, zodat ik je kan verwittigen als de cursus al dan niet door gaat.