Hoe inschrijven?

Voor alle cursussen (behalve poppen maken en breicafe) moet je inschrijven en op voorhand betalen.

 

Een cursus gaat pas door als er minimum 4 mensen ingeschrijven en betaald hebben.

 

Inschrijven doe je door het verschuldigde bedrag te storten op IBAN BE18 2300 6009 6065 op naam van bvba Werk Woord, met vermelding van je naam en de cursus waarvoor je inschrijft. Als er een week voor de aanvang van de cursus minumum vier mensen hebben betaald, gaat de cursus door. Indien niet, betaal ik je het bedrag terug. 

 

Aangezien te vaak mensen inschrijven en niet komen opdagen voor een cursus is enkel in geval van overmacht een gedeeltelijke terugbetaling (50%) bij niet deelname mogelijk.

 

Als je betaald hebt, stuur je best een mail, zodat ik je kan verwittigen als de cursus al dan niet door gaat.